สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 15,000 คน

metalworking-thailand.com
Seco Tools

ตัวจับยึดเครื่องมือมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการตัดเฉือน

เครื่องจักรและเครื่องมือตัดขั้นสูงที่เที่ยงตรงช่วยให้สามารถตัดเฉือนโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือตัดและสปินเดิลของเครื่องจักร ซึ่งก็คือตัวจับยึดเครื่องมือ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด ผู้ผลิตเครื่องมือมีตัวจับยึดเครื่องมือที่หลากหลายแบบ โดยแต่ละแบบได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานตัดเฉือนบางประเภท ดังนั้นโรงงานจึงควรพิจารณาเลือกตัวจับยึดเครื่องมือตามงานเฉพาะของตน รวมถึงชิ้นส่วนที่ผลิตด้วย แต่ในขณะที่โรงงานพยายามจัดหาเทคโนโลยีเครื่องจักรและวัสดุเครื่องมือตัดที่ทันสมัยที่สุด โรงงานมักจะให้ความสำคัญต่ำที่สุดกับการเลือก การใช้งานและการบำรุงรักษาตัวจับยึดเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการในการผลิตเฉพาะของตน


ตัวจับยึดทุกตัวไม่ได้ถูกสร้างอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่มีวิธีการจับยึดเครื่องมือวิธีใดที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่เป็นไปได้ทุกรูปแบบ ตัวจับยึดเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับการทำงานผิวสำเร็จด้วยความเร็วสูงโดยทั่วไปจะขาดความแข็งแรงและความแข็งแกร่งที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพ เช่น ในการกัดหยาบลึกของการหล่อขึ้นรูปวัตถุดิบ ในทางกลับกันตัวจับยึดสำหรับการกัดหยาบโดยปกติจะไม่มีคุณสมบัติด้านความสมดุล ซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่นที่ความเร็วสูงในการทำงานผิวสำเร็จ นอกจากนี้การออกแบบที่แข็งแรงทนทานและขนาดของตัวจับยึดสำหรับการกัดหยาบยังจำกัดการเข้าถึงลักษณะของชิ้นส่วนที่ละเอียดหรือลึก วัสดุชิ้นงานที่แข็งแรงต้องการตัวจับยึดเครื่องมือที่มีความแข็งแรงและความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ความสามารถของตัวจับยึดเครื่องมือในการลดการสั่นสะเทือนและการจ่ายน้ำหล่อเย็นยังเป็นเกณฑ์การเลือกที่สำคัญอีกด้วย

การใช้ตัวจับยึดเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความผิดพลาดของขนาดและชิ้นส่วนที่เสียหายพร้อมกับการสึกหรออย่างมากของสปินเดิลเครื่องจักร อายุการใช้งานเครื่องมือที่สั้นลง และเพิ่มการแตกหักของเครื่องมือ ในงานที่ไม่สำคัญ ตัวจับยึดเครื่องมือที่มีราคาไม่แพงอาจสร้างผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ แต่ในการปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องมีความเที่ยงตรงที่สามารถทำซ้ำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชิ้นงานราคาแพงเสียหายซึ่งจะเป็นการลดกำไรของชิ้นงาน ดังนั้นการลงทุนในตัวจับยึดเครื่องมือที่เน้นการใช้งานและมีคุณภาพสูงจให้การรับประกันต้นทุนที่ต่ำต่อการสูญเสียที่ไม่คาดคิดดังกล่าวได้

สำหรับผู้จัดการโรงงานบางคน ตัวจับยึดเครื่องมือเวอร์ชันยาวที่ใช้กับการใช้งานหลากหลายรูปแบบถือเป็นกลยุทธ์การประหยัดต้นทุนที่ดี อย่างไรก็ตาม การใช้ตัวยึดที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง ลดการสั่นสะเทือนที่ทำให้พื้นผิวเสื่อมสภาพ และรักษาอายุการใช้งานเครื่องมือ

ตัวจับยึดเครื่องมือคิดเป็นต้นทุนน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิตรวม แม้ว่าการลดต้นทุนดังกล่าวครึ่งหนึ่งช่วยประหยัดต้นทุนได้เล็กน้อย แต่ความเสียหายต่อชิ้นงานหรือเครื่องมือที่ชำรุดก็มีผลทางการเงินอย่างวัดได้เช่นกัน เครื่องมือและตัวจับยึดระดับพรีเมียมเพิ่มอัตราการผลิตของการตัดโลหะเพื่อผลตอบแทนการลงทุนในเครื่องมือได้ในทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม เช่น การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ซึ่งความเสถียรของกระบวนการตัดเฉือนเป็นสิ่งสำคัญมาก ผู้ผลิตหลายรายมุ่งเน้นที่การจัดหาเครื่องมือระดับพรีเมียมเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตชิ้นส่วนที่บกพร่องและเสียเวลาไปกับการแก้ไขปัญหาและการหยุดการผลิต โดยปกติแล้วผู้ผลิตอากาศยานจะใช้เวลายาวนานในการตรวจสอบแนวคิดของตัวจับยึดใหม่ก่อนที่จะรับรองสำหรับการผลิต

ปัจจัยด้านชิ้นงานที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตัวจับยึด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตัวจับยึดเครื่องมือได้แก่ความสามารถในการตัดเฉือนของวัสดุชิ้นงานในแต่ละงาน รวมถึงการกำหนดค่าของชิ้นส่วนสำเร็จ ซึ่งอาจกำหนดขนาดของตัวจับยึดเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้ได้รูปทรงและ/หรือลักษณะบางอย่าง อย่างไรก็ตาม ตัวจับยึดเครื่องมือควรเรียบง่ายและใช้งานได้ง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดจากผู้ใช้งาน

ไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีการยึดจับเครื่องมือใด ความแข็งแรง กำลังของสปินเดิล และความสามารถในการสร้างความเที่ยงตรงที่เข้มงวดของเครื่องจักรจะเป็นตัวกำหนดการใช้งานที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น ความพยายามในการสร้างความเที่ยงตรงขนาดไมครอนบนเครื่องจักรที่สึกหรอนั้นเป็นการเสียเวลา

องค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องจักรมีบทบาทสำคัญ ซึ่งนั่นคือเครื่องจักรที่รวดเร็วพร้อมด้วยรางเลื่อน linear gideways จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากตัวจับยึดเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานความเร็วสูง ในขณะที่เครื่องจักรที่มีรางเลื่อน Box Way จะให้การรองรับการตัดเฉือนงานหนัก เครื่องจักรที่ทำงานได้หลากหลายจะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากความสามารถของตัวจับยึดเครื่องมือที่สามารถทำงานได้ทั้งงานกลึงและงานกัด/งานเจาะ

กลยุทธ์การตัดเฉือนที่ใช้งานอยู่ยังเป็นแนวทางในการเลือกตัวจับยึดเครื่องมืออีกด้วย ตัวอย่างเช่น โรงงานสามารถเลือกเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดด้วยความเร็วสูง (HSC) ซึ่งเกี่ยวกับความลึกของการตัดที่น้อยกว่า หรือในสถานการณ์การตัดเฉือนประสิทธิภาพสูง (HPC) ที่เน้นการให้อัตราการขจัดเศษโลหะสูงสำหรับเครื่องจักรที่มีกำลังเหมาะสมแต่มีความเร็วจำกัด

รันเอาท์ที่ต่ำและทำซ้ำได้ช่วยให้มั่นใจว่าหน้าสัมผัสของเครื่องมือจะสม่ำเสมอ ซึ่งลดการสั่นสะเทือนและเพิ่มอายุการใช้งานเครื่องมือ ความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและตัวจับยึดเครื่องมือคุณภาพสูงควรได้รับการปรับสมดุลอย่างละเอียดที่คุณภาพ G2,5-25000 รอบต่อนาที (1 g.mm) โรงงานสามารถทำการวิจัยได้ด้วยตนเองและปรึกษาซัพพลายเออร์เครื่องมือเพื่อกำหนดระบบการจับยึดเครื่องมือหรือระบบที่จะช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิต

ตัวจับยึดแต่ละตัวมีข้อดีของตนเอง
ไม่ว่าจะเป็นประเภท Weldon แบบธรรมดา ปลอกรัด การหดตัวด้วยความร้อน ทางกลไก หรือทางไฮดรอลิก ตัวจับยึดเครื่องมือก็ควรตรงตามข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะด้วย ตัวอย่างเช่น ตัวจับยึดดอกกัดแบบธรรมดาสำหรับเครื่องมือด้าม Weldon มีความแข็งแรงและใช้งานง่าย สามารถส่งแรงบิดสูงได้และให้การแคลมป์ที่มั่นคงและปลอดภัย พร้อมด้วยการป้องกันการดึงออกที่แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับการกัดหยาบหนักแต่ไม่มีความร่วมศูนย์ที่เที่ยงตรง โดยทั่วไปแล้วตัวจับยึดดอกกัดนี้จะไม่สมดุลและไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ใช้ความเร็วการหมุนสูง

หัวจับปลอกรัดและปลอกรัดแบบใช้แทนกันได้เป็นเทคโนโลยีการจับยึดเครื่องมือแบบกลมที่ใช้กันทั่วไป แบบ ER ที่คุ้มค่ามีให้เลือกหลากหลายขนาดและให้การยึดที่เพียงพอสำหรับงานกัดและงานเจาะเบาที่น่าเชื่อถือ ตัวจับยึดปลอกรัด ER ความเที่ยงตรงสูงมีค่ารันเอาท์ต่ำ (< 5µm ที่ปลายเครื่องมือ) และการออกแบบที่สมมาตรซึ่งสามารถสมดุลสำหรับการทำงานความเร็วสูง และมีเวอร์ชันเสริมแรงสำหรับการตัดเฉือนงานหนัก ตัวจับยึด ER ช่วยให้การเปลี่ยนเครื่องมือทำได้รวดเร็วและสามารถใช้กับเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือที่หลากหลายได้

ตัวจับยึด Shrinkfit แบบความร้อนให้แรงแคลมป์ที่ดีเยี่ยม มีศูนย์กลางร่วม 3 µm ที่ 3xD และคุณภาพสมดุลที่ดีเยี่ยม การกำหนดค่าปลายที่มีขนาดเล็กและเรียบง่ายช่วยให้สามารถเข้าถึงลักษณะชิ้นส่วนที่แคบได้ดี


ตัวจับยึดเครื่องมือมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการตัดเฉือน
Shrinkfit_Holder.jpg

เวอร์ชันเสริมแรงสามารถทำงานได้ทั้งงานกัดปานกลางถึงงานกัดหนัก แต่แรงยึดจะขึ้นอยู่กับความเที่ยงตรงของ ID ของด้ามเครื่องมือและตัวจับยึด เครื่องมือ Shrinkfit จำเป็นต้องซื้อเครื่องทำความร้อนแบบพิเศษ และกระบวนการทำความร้อน/ความเย็น จะใช้เวลาในการจัดเตรียมมากกว่าแค่การเปลี่ยนปลอกรัด

หัวจับหัวกัดแบบกลไกให้แรงยึดที่แข็งแรงและความแข็งแกร่งในแนวรัศมีสูงผ่านแบริ่งเข็มหลายแถว การออกแบบช่วยให้สามารถกัดงานหนักและเปลี่ยนเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว แต่รันเอาท์อาจมากกว่าระบบปลอกรัด โดยทั่วไปแล้วหัวจับแบบกลไกจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวจับยึดเครื่องมือแบบอื่นๆ ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงของเครื่องมือสำหรับลักษณะชิ้นส่วนบางอย่างได้


ตัวจับยึดเครื่องมือมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการตัดเฉือน
Power Milling Chuck.jpg

หัวจับไฮดรอลิกที่ใช้แรงดันน้ำมันในการสร้างแรงแคลมป์จะมีองค์ประกอบภายในน้อยกว่าหัวจับแบบกลไก และทำให้มีรูปทรงที่บางกว่า หัวจับไฮดรอลิกมีค่ารันเอาท์ต่ำและมีประสิทธิภาพสำหรับการรีม การเจาะ และการกัดเบาที่ความเร็วสปินเดิลสูง แต่มีความไวต่อโหลดรัศมีที่หนัก

สิ่งสำคัญพอๆ กับวิธีที่ตัวจับยึดทำหน้าที่ยึดเครื่องมือตัด คือวิธีที่เครื่องมือติดตั้งบนสปินเดิลของเครื่องจักร สปินเดิลหรือส่วนปลายเทเปอร์ของตัวจับยึดเครื่องมือจะกำหนดความสามารถในการถ่ายโอนแรงบิดและกำหนดความแม่นยำในการนำศูนย์ของเครื่องมือ เครื่องมือเทเปอร์ BT, DIN และ CAT แบบดั้งเดิมนั้นมีประสิทธิภาพในเครื่องจักรขนาดเล็ก แต่อาจจำกัดในความเร็วสูง เวอร์ชันที่ให้สัมผัสกับทั้งเทเปอร์และหน้ามีดของตัวจับยึดช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความแม่นยำ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีระยะยื่นยาว ต้องใช้เทเปอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ส่งแรงบิดได้อย่างน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น ตัวจับยึด HSK-E32 ไม่สามารถใช้แทน HSK-A125A ในสถานการณ์การตัดเฉือนงานหนัก

ตัวเลือกแบบเทเปอร์ของตัวจับยึดมักจะถูกกำหนดตามความต้องการในภูมิภาค HSK เกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีในช่วงกลางทศวรรษ 1990 ที่เครื่องจักรแบบ 5 แกนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เทเปอร์ของ CAT ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ในเอเชีย ด้าม BT จะได้รับความนิยมและมักอยู่ในเวอร์ชันหน้าสัมผัสเทเปอร์/หน้ามีด

HSK พบทั่วไปในเครื่องตัดเฉือนแบบ 5 แกน การเชื่อมต่อ PSC (ระบบการแคลมป์หลายเหลี่ยม: Capto) และข้อต่อ KM ส่วนใหญ่จะใช้ในเครื่องจักรแบบมัลติทาสก์และเป็นมาตรฐาน ISO ในขณะนี้ ทั้ง KM และ Capto เป็นระบบการถอดเปลี่ยนเครื่องมือ ซึ่งช่วยให้สามารถประกอบเครื่องมือเฉพาะในความยาวที่แตกต่างกันโดยการซ้อนตัวเพิ่มขนาดหรือตัวลดขนาดแบบตัวจับยึดเครื่องมือที่ทำให้สามารถกลึง กัด หรือเจาะชิ้นส่วนในอุปกรณ์จับยึดเพียงชุดเดียวได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการใช้งานเครื่องจักรแบบมัลติทาสก์เพิ่มขึ้น


ตัวจับยึดเครื่องมือมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการตัดเฉือน
Hydraulic Chuck.jpg

แม้ว่าจะมีระบบจับยึดเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะซึ่งใช้ตัวจับยึดและปลอกรัดที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ แต่โรงงานต้องคำนวณผลประโยชน์ของตนเอง ระบบเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นและตัวเลือกเครื่องมือที่จำกัดซึ่งมาจากซัพพลายเออร์รายเดียว

ต้นทุนและข้อควรพิจารณาอื่นๆ
ในขณะที่ต้นทุนพื้นฐานของตัวจับยึดชนิดไฮดรอลิกหรือกลไกจะสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวจับยึดปลอกรัดหรือ Shrinkfit แต่มีปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวข้องด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายของระบบทำความร้อน Shrinkfit และเวลาที่จำเป็นในการเปลี่ยนเครื่องมือ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีตัวจับยึด Shrinkfit ที่พอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือแต่ละตัว เมื่อเปรียบเทียบกับการรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันโดยเพียงแค่เปลี่ยนปลอกรัดในระบบตัวจับยึดหัวจับปลอกรัด

ผู้ควบคุมเครื่องจักรและพนักงานบำรุงรักษาเครื่องมือยังเป็นส่วนสำคัญในการใช้งานตัวจับยึดเครื่องมือที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย เมื่อใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆ ตัวจับยึดเครื่องมือต้องได้รับการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์สูงสุดและใช้ได้เต็มศักยภาพ ตัวอย่างเช่น ผู้ควบคุมต้องสอดด้ามเครื่องมือเข้าไปในตัวจับยึดจนสุด เนื่องจากการวางตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ทำลายความแม่นยำหรือแม้แต่การหลุดของเครื่องมือ ข้อมูลจำเพาะของชุดเครื่องมือต่อไปนี้มีความสำคัญมาก ผู้ควบคุมไม่ควรใช้ตัวเพิ่มขนาดเพื่อใช้แรงบิดที่มากเกินไปเมื่อขันหัวจับ ซึ่งเป็นการบิดปลอกรัดและทำให้เครื่องมือไม่ตรงแนว

การบำรุงรักษาเครื่องมือก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน แต่มักไม่ได้รับความสนใจ ผู้ควบคุมควรทำความสะอาดตัวจับยึดก่อนใช้งานและตรวจสอบสปินเดิลของเครื่องจักรด้วยเสมอ ควรเก็บตัวจับยึดในที่สะอาดและแห้ง พร้อมฝาปิดเพื่อปกป้องเทเปอร์ของเครื่องมือ ควรตรวจสอบแรงดันของเหลวของหัวจับไฮดรอลิกเป็นประจำ

บทสรุป
โรงงานจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของตัวจับยึดเครื่องมือในระบบการตัดเฉือนและเรียนรู้ว่าการจับคู่ตัวจับยึดเครื่องมือที่เหมาะสมกับเครื่องมือตัดเฉพาะ กลยุทธ์การตัดเฉือน และชิ้นงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้อย่างไร ในขณะเดียวกันผู้ผลิตตัวจับยึดเครื่องมือก็เสนอตัวเลือกตัวจับยึดที่ครอบคลุมมากขึ้น (ดูที่แถบด้านข้าง) ซึ่งได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานแต่ละงาน

การปรับปรุงในอนาคตทำได้มากกว่าแค่ฮาร์ดแวร์ตัวจับยึด การจัดการเครื่องมือโดยใช้ซอฟต์แวร์และแท็ก RFID เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการผลิตที่ใช้ข้อมูลและใช้งานอย่างแพร่หลาย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตัวจับยึดเครื่องมือประกอบด้วยตัวจับยึดที่มีเซนเซอร์ ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบแรงของตัวจับยึดได้แบบเรียลไทม์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมช่วยให้สามารถปรับพารามิเตอร์การตัดเฉือนในกระบวนการทำงานได้ทั้งโดยผู้ควบคุมหรือโดยอัตโนมัติผ่านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเชื่อมต่อกับหน่วยควบคุมเครื่องจักร เทคโนโลยีเหล่านี้และเทคโนโลยีใหม่อื่นๆ จะช่วยเสริมการความสำคัญด้านประสิทธิภาพของตัวจับยึดเครื่องมือในการดำเนินการตัดเฉือนมากยิ่งขึ้น

(แถบด้านข้าง)
ตัวจับยึดสำหรับทุกความต้องการ
Seco Tools พยายามอย่างต่อเนื่องในการหาวิธีขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวจับยึดเครื่องมือที่นำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า ในปี 2000, Seco Tools ได้ซื้อ EPB ซึ่งเป็นบริษัทระบบจับยึดเครื่องมือในฝรั่งเศส ซึ่งมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการออกแบบและการผลิตของตัวจับยึดเครื่องมือ หัวคว้าน และตัวจับยึดเครื่องมือที่ลดแรงสั่นสะเทือน ทรัพยากรของ EPB ทำให้ Seco Tools สามารถนำเสนอตัวจับยึดที่หลากหลายซึ่งออกแบบทางวิศวกรรมมาสำหรับการใช้งานในการตัดเฉือนเฉพาะ

ตัวอย่างเช่น Seco Tools มีตัวเลือกเครื่องมือ Shrinkfit ที่แตกต่างกันซึ่งมีความยาวเกจและโปรไฟล์ปลายที่หลากหลาย หัวจับ Shrinkfit HD ถูกออกแบบทางวิศวกรรมมาสำหรับการกัดหยาบอย่างหนัก ในขณะที่หัวจับแบบ Shrinkfit DIN เป็นตัวเลือกแรกสำหรับการกัดกึ่งสำเร็จและงานผิวสำเร็จในการตัดความเร็วสูงที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ หัวจับ Shrinkfit M&D (Mold และ Die) Shrinkfit ออกแบบมาเพื่องานผิวสำเร็จและการกัดกึ่งสำเร็จในหลุมลึก เช่น การผลิตแม่พิมพ์หรืออุตสาหกรรมอากาศยาน

ในทำนองเดียวกัน Seco Tools ได้นำเสนอทั้งหัวจับปลอกรัด ER และ HP หัวจับ ER ที่ได้รับความนิยมและใช้งานได้หลากหลายช่วยให้ผู้ใช้สามารถแคลมป์เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือที่หลากหลายได้ด้วยการประกอบหัวจับหนึ่งหัวที่มีปลอกรัดขนาดแตกต่างกัน หัวจับปลอกรัด HP ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างพื้นผิวชิ้นงานที่ดีสำหรับงานผิวสำเร็จความเร็วสูงและการกัดหยาบเบา ตัวจับยึดมีประสิทธิภาพดูดซับแรงสั่นสะเทือนเพื่อลดการสั่นสะเทือนของการตัดเฉือน และการแตกหักของเครื่องมือที่ “เป็นมิตร” เนื่องจากเพียงแค่เปลี่ยนปลอกรัดและเครื่องมือทำให้สามารถทำงานต่อได้ทันที

สำหรับการใช้งานหนัก หัวจับงานกัด power แบบปรับสมดุลล่วงหน้าจาก Seco Tools สามารถให้อัตราการขจัดโลหะสูง และเป็นทางเลือกให้กับตัวจับยึด Shrinkfit หรือ Weldon อุปกรณ์เหล่านี้สามารถปรับใช้งานได้ง่ายและสามารถจับยึดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือที่แตกต่างกันได้ด้วยการใช้ปลอกลดขนาด และยังมีความยืดหยุ่นในการจับยึดเครื่องมือผ่านปลอกเพิ่มขนาด หัวจับเพิ่มขนาดแบบไฮโดรให้ค่ารันเอาท์น้อยกว่า 5 µm ที่ 3xD และได้รับการปรับสมดุลอย่างละเอียดสำหรับการใช้งานตัดด้วยความเร็วสูง อ่างน้ำมันในตัวทำหน้าที่เป็นตัวช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่ช่วยให้มีคุณภาพพื้นผิวดีที่สุด

พนักงานฝ่ายขายด้านเทคนิคของ Seco ได้รับการฝึกอบรมอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวจับยึดเครื่องมือ ความสามารถ และการใช้งาน รวมถึงการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญประจำภูมิภาค ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคที่มีความรู้และมีประสบการณ์ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกตัวจับยึดที่เหมาะสมที่สุดกับชิ้นส่วน อุปกรณ์ และกลยุทธ์การตัดเฉือนเฉพาะของตน แคตตาล็อกของ Seco ยังมีคู่มือทางเทคนิคอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มราคาที่สุด

โดย:
Yves Heitz, ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ระบบเครื่องมือของบริษัท


ตัวจับยึดเครื่องมือมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการตัดเฉือน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 15,000 คน